Archiwa autora: administrator

OGŁOSZE NIE!!!

Zarząd Związku organizuję turnus turystyczno-wypoczynkowy
do ZAKOPANEGO oś.u FRANKA w dn.20-30-09-2021r.
Koszt wyjazdu 1200zł.+opłata klimatyczna-3zł.doba.
Ośrodek proponuję:
-pokoje 2-osobowe z łazienkami
-3 posiłki dziennie
-wieczorek taneczny przy Kapeli/zimna płyta/
-ognisko z kiełbaskami i Gawędziarzem Regionalnim
-zwiedzanie okolic
Zapisy w Biurze Zwiazku od 14-07-/Sroda/
Przy zapisie zaliczka-500zł.
ZAPRASZAMY.
transpost dofinansowany z Urzędu Gminy.
Grodzisk Maz.07-07-2021r. Zarząd Związku.

UWAGA!!!

Zarząd Związku przypomina że warunkiem wyjazdu
na wycieczki jest posiadanie zaświadczenia o zaszczepieniu
na Covid-19,lub zaświadczenie o badaniu na przeciwciała
/z wynikiem ilości przeciwciał/
Grodzisk Maz.26-05-2021r. Zarzad Związku.

OGŁOSZENIE!!!

ZARZĄD ZWIĄZKU PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU WPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
za 2020r.najpóżniej do końca pierwszego kwartału 2021r
Po tym terminie osoby z zaległymi składkami będą skreśleni z listy
członków PZERiI.Zapraszamy do biura w godz.środa 10.oo-13.oo
piątek 9.oo-12-oo.W tym roku planowane są cztery turnusy wypoczynkowo-
rehabilitacyjne oraz wycieczki turystyczne wielodniowe i jednodniowe.
/oczywiście jeżeli będzie taka możliwość/
ZAPRASWZAMY. ZARZĄD.

UWAGA!!!

Zmiana godzin urzędowania Związku Emerytów
-środa 10.00 do 1300./bez zmian/
-piątek 9.00 do 12.00./tu jest zmiana było 12.00 do 15.00./
ZAPRASZAMY. Zarząd.

OGŁOSZENIE!!!

Zarząd Oddziału Rejonowego w Grodzisku Maz,na plenarnym posiedzeniu
w dn.11 pażdziernika 2019r.przyjmuję do wiadomości i zatwierdza
tryb postępowania w przypadkach rezygnacji przez uczestników
z opłaconych już przez Związek wycieczek do Ośrodków Wypoczynkowych:
-przy rezygnacji z wycieczki w terminie do 60 dni przed wyjazdem
zostanie potrącone 10% wpłaty.
-przy rezygnacji z wycieczki w terminie do 30 dni przed wyjazdem
zostanie potrącone 20 % wpłaty.
-przy rezydnacji z wycieczki w terminie na 14 dni przed wyjazdem
zostanie potrącone 40 % wpłaty.
-przy rezygnacji z wycieczki w terminie na 8 dni przed wyjazdem
zostanie potrącone 50 % wpłaty.
Jednoczesnie Zarząd zastrzega ,że każdy przypadek dot.zwrotu części
wniesionej wpłaty będzie rozpatrywany indywidualnie.
W/w Uchwałę-przegłosowano jednogłośnie.
Uchwała obowiązuje od dn.12.10.2019r.

UWAGA!!!

Zwrot zaproszeń oraz pieniędzy na Spotkania Integracyjne
może nastąpić wyłącznie na 7-dni przed spotkaniem.
Grodzisk Maz.15-11-2019r. Zarząd.

UWAGA!!!

Ważna informacja dot.zmiany wysokości składki
członkowskiej od 01-stycznia 2020r.
Zarzad Oddziału Rejonowego PZERiI w Grodzisku Maz.
informuję;że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głownego
Nr.85/14/XI/2019r.z dnia.23-09-2019r.
OD 01-STYCZNIA 2020r.przy zapisie do Związku wymagane
są następujące dokumenty:
-1-zdjącie
-dowód osobisty
-legitymacja emeryta,rencisty lub inwalidy,
Przy zapisie pobierane są opłaty:
-skadka członkowska-36 zł.rocznie /3zł miesięcznie/
-wpisowe-3.00 zł.
-legitymacja związkowa -5.00zł.
-zaświadczenia na ulgowe przejazdy P.K.P.dla
nie będących członka mi Związku-10.00zł.
Jednocześnie przypominamy,że do Związku będą
zapisywani wyłacznie mieszkańcy Miasta
i Gminy Grodzisk Maz.
Grodzisk Maz.06-11-2019r. Zarzad.
.

-

OGŁOSZENIE!!!

Skład Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Grodzisku Maz
wybranego w tajnych wyborach w dn.21-05-2018r.na XII
Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Członków
na 5- letnią kadencję 2018-.2023r.
Prezydium Zarządu:
1.Bogdan Kossakowski-Przewodniczący
2.Jadwiga Szwarclos-z-ca przewodniczącego.
3.Jolanta Warneńska-sekretarz.
4.Krystyna Tatarek-skarbnik.
5.Marta Hopko-członek.
Komisja Socjalno-Bytowa
1.Adam Gogłoza-przewodniczący
2.Roman Dziewoński-z-ca
3.Bogumiła Ponder-członek
4.Marian Stankiewicz-członek
5.Elżbieta Kalisiewicz Gnat-członek.
Komisja Kulturalno-Oświatowa
1.Marta Hopko-przewodnicząca.
2.Celina Boczkiewicz-członek.
3.Marta Hopko-członek.
4.Stanisław Górecki-członek.
5.Jan Jaroszewski-członek.
6.Wojciech Jurecki-członek..
7.Zdzisława Krajewska-członek.
8.Zofia Kulik-członek.
9.Ewa Maciejewska-członek.
10..Janina Omiecińska-członek.
11.Jadwiga Sierakowska-członek.
12..Zbigniew Wlazło-członek.
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ.
1.Stanisław Nowosielski-przewodniczący
2.Henryka Salamucha z-ca
3.Zofia Lelonkiewicz-czxłonek.
4.Katarzyna Syrokomla-członek.
5.Anastazja Zdunek-członek.

Ogłoszenie.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Grodzisku Maz. informuje , że z dniem  01 lutego 2016r. do Związku będą przyjmowani Seniorzy ,którzy są mieszkańcami naszego miasta i gminy.  Decyzja ta podyktowana jest faktem , że działalność Związku w dużym stopniu oparta jest na dofinansowaniu z Urzędu Gminy , a zatem otrzymywane fundusze w formie dotacji winny być przeznaczone na integracje środowiska emeryckiego z terenu miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.

Urząd Miasta i Gminy i Zarząd PZERiI.

Ważna Informacja

Oświadczam że:

Każdy może zostać członkiem wspierającym PZERiI , opłata wynosi 100zł rocznie, a wtedy ma takie same prawa i obowiązki jak emeryci, renciści i inwalidzi którzy płacą 30zł.

Przewodniczący PZERiI

B. Kossakowski