Miesięczne archiwum: Luty 2016

Ogłoszenie.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Grodzisku Maz. informuje , że z dniem  01 lutego 2016r. do Związku będą przyjmowani Seniorzy ,którzy są mieszkańcami naszego miasta i gminy.  Decyzja ta podyktowana jest faktem , że działalność Związku w dużym stopniu oparta jest na dofinansowaniu z Urzędu Gminy , a zatem otrzymywane fundusze w formie dotacji winny być przeznaczone na integracje środowiska emeryckiego z terenu miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.

Urząd Miasta i Gminy i Zarząd PZERiI.