Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

OGŁOSZENIE!!!

Skład Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Grodzisku Maz
wybranego w tajnych wyborach w dn.21-05-2018r.na XII
Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Członków
na 5- letnią kadencję 2018-.2023r.
Prezydium Zarządu:
1.Bogdan Kossakowski-Przewodniczący
2.Jadwiga Szwarclos-z-ca przewodniczącego.
3.Jolanta Warneńska-sekretarz.
4.Krystyna Tatarek-skarbnik.
5.Marta Hopko-członek.
Komisja Socjalno-Bytowa
1.Adam Gogłoza-przewodniczący
2.Roman Dziewoński-z-ca
3.Bogumiła Ponder-członek
4.Marian Stankiewicz-członek
5.Elżbieta Kalisiewicz Gnat-członek.
Komisja Kulturalno-Oświatowa
1.Marta Hopko-przewodnicząca.
2.Celina Boczkiewicz-członek.
3.Marta Hopko-członek.
4.Stanisław Górecki-członek.
5.Jan Jaroszewski-członek.
6.Wojciech Jurecki-członek..
7.Zdzisława Krajewska-członek.
8.Zofia Kulik-członek.
9.Ewa Maciejewska-członek.
10..Janina Omiecińska-członek.
11.Jadwiga Sierakowska-członek.
12..Zbigniew Wlazło-członek.
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ.
1.Stanisław Nowosielski-przewodniczący
2.Henryka Salamucha z-ca
3.Zofia Lelonkiewicz-czxłonek.
4.Katarzyna Syrokomla-członek.
5.Anastazja Zdunek-członek.