Miesięczne archiwum: Listopad 2019

OGŁOSZENIE!!!

Zarząd Oddziału Rejonowego w Grodzisku Maz,na plenarnym posiedzeniu
w dn.11 pażdziernika 2019r.przyjmuję do wiadomości i zatwierdza
tryb postępowania w przypadkach rezygnacji przez uczestników
z opłaconych już przez Związek wycieczek do Ośrodków Wypoczynkowych:
-przy rezygnacji z wycieczki w terminie do 60 dni przed wyjazdem
zostanie potrącone 10% wpłaty.
-przy rezygnacji z wycieczki w terminie do 30 dni przed wyjazdem
zostanie potrącone 20 % wpłaty.
-przy rezydnacji z wycieczki w terminie na 14 dni przed wyjazdem
zostanie potrącone 40 % wpłaty.
-przy rezygnacji z wycieczki w terminie na 8 dni przed wyjazdem
zostanie potrącone 50 % wpłaty.
Jednoczesnie Zarząd zastrzega ,że każdy przypadek dot.zwrotu części
wniesionej wpłaty będzie rozpatrywany indywidualnie.
W/w Uchwałę-przegłosowano jednogłośnie.
Uchwała obowiązuje od dn.12.10.2019r.

UWAGA!!!

Ważna informacja dot.zmiany wysokości składki
członkowskiej od 01-stycznia 2020r.
Zarzad Oddziału Rejonowego PZERiI w Grodzisku Maz.
informuję;że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głownego
Nr.85/14/XI/2019r.z dnia.23-09-2019r.
OD 01-STYCZNIA 2020r.przy zapisie do Związku wymagane
są następujące dokumenty:
-1-zdjącie
-dowód osobisty
-legitymacja emeryta,rencisty lub inwalidy,
Przy zapisie pobierane są opłaty:
-skadka członkowska-36 zł.rocznie /3zł miesięcznie/
-wpisowe-3.00 zł.
-legitymacja związkowa -5.00zł.
-zaświadczenia na ulgowe przejazdy P.K.P.dla
nie będących członka mi Związku-10.00zł.
Jednocześnie przypominamy,że do Związku będą
zapisywani wyłacznie mieszkańcy Miasta
i Gminy Grodzisk Maz.
Grodzisk Maz.06-11-2019r. Zarzad.
.

-