Miesięczne archiwum: Styczeń 2021

OGŁOSZENIE!!!

ZARZĄD ZWIĄZKU PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU WPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
za 2020r.najpóżniej do końca pierwszego kwartału 2021r
Po tym terminie osoby z zaległymi składkami będą skreśleni z listy
członków PZERiI.Zapraszamy do biura w godz.środa 10.oo-13.oo
piątek 9.oo-12-oo.W tym roku planowane są cztery turnusy wypoczynkowo-
rehabilitacyjne oraz wycieczki turystyczne wielodniowe i jednodniowe.
/oczywiście jeżeli będzie taka możliwość/
ZAPRASWZAMY. ZARZĄD.