Miesięczne archiwum: Sierpień 2021

UWAGA!!!!

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU PŁACENIA SKŁADEK ZWĄZKOWYCH
ZA 2021r.PRZY ZAPISIE NA WYCIECZKI ORAZ SPOTKANIA
BĘDĄ SPRAWDZANE LEGITYMACJĘ Z DOKONANYMI WPŁATAMI.
Grodzisk Maz.06-08-2021r. ZARZĄD ZWIĄZKU.