Miesięczne archiwum: Październik 2021

OGŁOSZENIE!!!!

Zarząd Związku przypomina o uregulowaniu zaległych
składek członkowskich za 2020 oraz za 2021r.
Nadmieniamy,że bieżące opłacanie składek
jest obowiązkiem Statutowym członka Związku
oraz warunkiem do uczestnictwa w bieżącej
działalności związkowej.
Grodzisk Maz.15-09-2021r. Zarząd Związku.