OGŁOSZENIE!!!

Prosimy o wpłacanie drugiej raty do JAROSłAWCA
od dn.22-06-2022r do dn.10-07-2022r.można również
wpłacać do 08-06-2022r./od 08-do-20-06.jesteśmy w Karwi/
Grodzisk Maz.27-05-2022r. Zarząd.