Zarząd Związku

Skład Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Grodzisku Mazowieckim
wybranego w tajnych wyborach w dniu 26 Czerwca 2013r.
na XI Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków
na 5 letnią kadencję 2013-2017r.

Prezydium Zarządu:

1. Bogdan Kossakowski – przewodniczący Zarządu
2. Jadwiga Szwarclos – z-ca przewodniczącego Zarządu
3. Jolanta Wareńska – sekretarz Zarządu
4. Krystyna Tatarek – skarbnik
5. Lech Dubielecki – członek Prezydium

Członkowie Zarządu:

6. Celina Boczkiewicz
7. Bożena Guzek
8. Roman Dziewoński
9. Elżbieta Dżbik
10. Adam Gogłoza
11. Henryk Gontarczyk
12. Stanisław Górecki
13. Eugeniusz Jakubowski
14. Jan Jaroszewski
15. Józef Karnasiewicz
16. Zdzisława Krajewska
17. Ewa Maciejewska
18. Stanisława Mączka
19. Jadwiga Sierakowska
20. Karyna Surała
21. Alina Świdlicka

Skład Rejonowej Komisji Rewizyjnej:

1. Stanisław Nowosielski – przewodniczący
2. Katarzyna  Syrokomla – członek
3. Zofia Kulik – członek
4. Zofia Olczak – członek
5. Henryka Salamucha -członek

Komisja Kulturalno- Oświatowa

1. Mączka Franciszek - przewodniczący
2. Dubielecki Lech - członek
3. Jaroszewski Jan – członek
4. Karnasiewicz Józef -członek
5. Maciejewska Ewa - członek
6. Sierakowska Jadwiga - członek
7. Jakubowski Eugeniusz - członek
8. Świdlicka Alina – członek
9. Jurecki Wojciech - członek

Komisja Socjalno-Bytowa 

1. Gogłoza Adam - przewodniczący
2. Dziewoński Roman - członek
3. Gontarczyk Henryk - członek
4. Górecki Stanisław - -członek
5. Krajewska Zdzisława - członek

Dodaj komentarz